ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: z PTChem

Prof. dr hab. Izabela Nowak – prezesem PTChem

63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego wybrał władze Towarzystwa na kadencje 2021-2013. Prezesem PTChem została ponownie wybrana Pani prof. dr hab. Izabela Nowak. Prezes SITPChem w swoim liście gratulacyjnym napisał m.

Przeczytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

 

22 czerwca 2020 r. odbędzie się posiedzenie ZG SITPChem z udziałem prezesów oddziałów, Początek o godz. 10.00. Spotkanie będzie miało formę WEBINARIUM; wszyscy zainteresowani otrzymali link  oraz kod dostępu do Sali Konferencyjnej SITPChem.

Przeczytaj więcej

Badania aktualnego stanu edukacji i sytuacji zawodowej chemików i inżynierów chemików w całej Europie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety https://www.euchems.eu/esec3/
Badanie Europejskiego Towarzystwa Chemicznego (EuChemS) dotyczy obecnej sytuacji w zakresie edukacji i zatrudnienia chemików i inżynierów chemicznych w całej Europie. Oprócz wersji angielskiej, jest dostępna wersja w języku polskim https://www.euchems.eu/esec3-polish-version/

Przeczytaj więcej

Polskie Towarzystwo Chemiczne. Obchody 100-lecia istnienia.

2 września br. w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, przy Placu Politechniki w Warszawie, odbywały się uroczyste obchody 100-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Przeczytaj więcej

Umowa o partnerskiej współpracy PTChem i SITPChem

27 maja br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Chemicznego została podpisana umowa na czas nieokreślony pomiędzy Polskim Towarzystwem Chemicznym (PTChem) a  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) o Partnerskiej Współpracy.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.