ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem

 

22 czerwca 2020 r. odbędzie się posiedzenie ZG SITPChem z udziałem prezesów oddziałów, Początek o godz. 10.00. Spotkanie będzie miało formę WEBINARIUM; wszyscy zainteresowani otrzymali link  oraz kod dostępu do Sali Konferencyjnej SITPChem.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.