ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prof. dr hab. Izabela Nowak – prezesem PTChem

Prof. dr hab. Izabela Nowak – prezesem PTChem

63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego wybrał władze Towarzystwa na kadencje 2021-2013. Prezesem PTChem została ponownie wybrana Pani prof. dr hab. Izabela Nowak. Prezes SITPChem w swoim liście gratulacyjnym napisał m. in. :

Serdecznie gratulujemy ponownego wyboru na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego – organizacji z ponad 100-letnią tradycją, wspierającej nauki chemiczne i upowszechniającej wiedzę z zakresu chemii w społeczeństwie.
W minionej kadencji, nacechowanej losowymi zawirowaniami pandemicznymi w Polsce i na świecie, potrafiła Pani Profesor z sukcesem zadbać o Towarzystwo i ciągłość jego działania – zyskując zaufanie i wdzięczność członków PTChem.

W nowej kadencji życzymy spełnienia wszystkich planów Towarzystwa, ale także sukcesów w pracy zawodowej Pani Profesor i realizacji wspólnych z SITPChem zamierzeń.

Współpraca SITPChem i PTChem w minionej kadencji zaowocowała wieloma wspólnymi projektami i perspektywą dobrego współdziałania na rzecz środowiska chemików polskich. Niestety, jak w wielu innych dziedzinach, działania te przerwała pandemia covid-19.

 

Prof. Izabela Nowak przyjmuje gratulacje od Prezesa SITPChem

Inf. SITPChem, październik 2021 r.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.