ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Badania aktualnego stanu edukacji i sytuacji zawodowej chemików i inżynierów chemików w całej Europie

Badania aktualnego stanu edukacji i sytuacji zawodowej chemików i inżynierów chemików w całej Europie

Zapraszamy do wypełnienia ankiety https://www.euchems.eu/esec3/
Badanie Europejskiego Towarzystwa Chemicznego (EuChemS) dotyczy obecnej sytuacji w zakresie edukacji i zatrudnienia chemików i inżynierów chemicznych w całej Europie. Oprócz wersji angielskiej, jest dostępna wersja w języku polskim https://www.euchems.eu/esec3-polish-version/.

Przedmiotem badania jest aktualny stan edukacji i sytuacji zawodowej chemików i inżynierów chemików w całej Europie. Zrozumienie potrzeb rynku pracy, wyzwań i możliwości stojących przed chemikami oraz tego, co skłania ludzi do podejmowania nauki i pracy w poszczególnych dziedzinach, będzie bardzo cenne dla zainteresowanych, a także uczelni, instytucji, przedsiębiorstw i decydentów dla podjęcia ukierunkowanych działań na rzecz ułatwienia lub ulepszenia niektórych rozwiązań, a także wzmacniania tych, które dotychczas okazały się skuteczne. Państwa udział w tym badaniu pomoże nakreślić tyleż szeroki, co precyzyjny obraz sytuacji w zakresie zatrudnienia i wynagradzania chemików oraz być może ujawni inne kwestie natury przekrojowej. Wyniki badania zostaną opublikowane w czasopiśmie Chemistry – A European Journal w roku 2021 i zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym.
Wypełnienie formularza powinno zająć od 15 do 20 minut. Ankieta jest otwarta do końca kwietnia 2020 r. Do tej pory udział odpowiedzi z Polski wynosi tylko 3,34%. Prosimy o więcej głosów z Polski.

(inf. PTChem; SITPChem, kwiecień 2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.