ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: Archiwum

XXVIII Walny Zjazd SITPChem

W Tarnowie, w dniach 20-21 października 2006 r. odbył się XXVIII Walny Zjazd SITPChem, zorganizowany przez miejscowy oddział Stowarzyszenia.

zmarł mgr inż. Władysław Prokop

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
14 lipca 2009 r. zmarł mgr inż. Władysław Prokop

Zasłużony członek SITPChem, wielokrotny Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia w Tarnowie, członek Zarządu Głównego SITPChem i Komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem.

Przeczytaj więcej

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki

Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Oddziału w Gliwicach i sekcja Korozji przy ZG SITPChem zorganizowali kolejną, XVII Konferencję ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki, najliczniejsze doroczne spotkanie – konferencję naukowo-techniczną na najwyższym merytorycznym poziomie.

Przeczytaj więcej

IX Łódzki Festiwal 20-27.04.2009

IX Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

 

W dniach 20 – 27 kwietnia 2009r. odbył się kolejny IX Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki pod hasłem „Ucz się od najlepszych”.

Przeczytaj więcej

Jubileusz 80-lecia SITPChem

Warszawa, 27 listopada 2007 r.

logo_80.gifMinęło 80 lat od czasu, kiedy wychowankowie Wydziału chemii Politechniki Warszawskiej powołali Związek Inżynierów chemików Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj więcej

XIII Konferencja

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
– Zarząd Główny Warszawa
– Zarząd Oddziału Gliwice
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

mają zaszczyt zaprosić na:

XIII Konferencję

PRZEMYSŁ CHEMICZNY – WYZWANIA I BARIERY

z cyklu

RESTRUKTURYZACJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce i współpracą nauki z przemysłem.

Przeczytaj więcej

80 lat SITPChem

Jubileusz 80-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego zbiega się wielokrotnie z jubileuszami firm i instytucji chemicznych w całej Polsce. Intencją Zarządu Głównego, przedkładającego syntetyczne opracowanie kol. Jerzego

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.