ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XIII Konferencja

XIII Konferencja

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
– Zarząd Główny Warszawa
– Zarząd Oddziału Gliwice
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

mają zaszczyt zaprosić na:

XIII Konferencję

PRZEMYSŁ CHEMICZNY – WYZWANIA I BARIERY

z cyklu

RESTRUKTURYZACJA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce i współpracą nauki z przemysłem. Udział w konferencji umożliwi Państwu rozwiązanie własnych problemów, spotkanie fachowców z branży i nawiązanie kontaktów. Zapraszamy do wygłaszania referatów i komunikatów, które będą wydrukowane w czasopiśmie „Chemik”. Termin zgłaszania referatów i komunikatów 14 listopada 2007 r.

Komitet programowo- organizacyjny:

1. Jacek Antoni KIJEŃSKI – Przewodniczący – Zarząd Główny SITPChem
2. Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
3. Jerzy KROPIWNICKI – Zarząd Oddziału Gliwice
4. Anna CZUMAK-BIENIECKA – Redakcja m. „Chemik”
5. Stefan ZIELIŃSKI – Rada Programowa m. „Chemik”
6. Jerzy PAPROCKI – Zarząd Główny SITPChem.
7. Elżbieta JARGUZ – Zarząd Oddziału Gliwice
8. Grażyna KRÓL – Zarząd Oddziału Gliwice

Tematyka konferencji:

Strategia rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce
– Przemiany własnościowe w przemyśle chemicznym
– Funkcjonowanie GPW i jej współpraca ze spółkami
– Współpraca nauka-przemysł
– Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne w Polsce

Termin:

28-30 listopada 2007r.
D.W. „Jawor” 43-450 Ustroń–Jaszowiec, ul. Wczasowa 51

Opłata:

950 zł + 22% VAT
dla członków SITPChem. 850 zł + 22% VAT
przy rezerwacji pokoju 1-osobowego dodatkowa opłata w wysokości 100 zł + 22% VAT

Opłata obejmuje:

materiały konferencyjne
pobyt (wyżywienie i dwa noclegi)
imprezy towarzyszące
Opłatę należy przekazać na konto Zarządu Oddziału SITPChem. Gliwice
PKO BP I O/Gliwice Nr: 81 1020 2401 0000 0602 0038 3414
w terminie do 14 listopada 2007 r.

Bliższych informacji udzielają:

Grażyna Król – 664 421 349
Elżbieta Jarguz – 032/231-27-26 lub 664 421 351

Wykaz dotychczas uzgodnionych referatów i komunikatów

 

1.Wyzwania dla przemysłu chemicznego
Mgr inż. Wojciech LUBIEWA-WIELEŻYŃSKI – Prezes – Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Warszawa
2.Strategia prywatyzacji i rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce zatwierdzona przez Rząd – stan realizacji
Mgr inż. Krystyna SENDER – Naczelnik Wydziału, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
3.Wyniki przemysłu chemicznego na tle przemysłu ogółem
Mgr inż. Jerzy PAPROCKI – Zarząd Główny SITPChem., Warszawa
4.Najważniejsze nowe inwestycje petrochemiczne w PKN ORLEN w Płocku i ich znaczenie dla polskiej gospodarki
Mgr inż. Czesław BUGAJ – Dyrektor – PKN ORLEN, Płock
5.Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych i jej współpraca ze spółkami
Mgr Adam MACIEJEWSKI – Wiceprezes – Giełda Papierów Wartościowych, Warszawa
6.Doświadczenia PKN ORLEN jako spółki giełdowej
Przedstawiciel PKN ORLEN, Płock
7.Komercjalizacja badań – wyzwania dla nauki
Doc. dr Marian GRYTA – Dyrektor – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej, Kędzierzyn-Koźle
8.Standardy europejskie w kształceniu dla potrzeb przemysłu chemicznego
Projekty „CHEMEPASS” i „ECTS for Chemistry Workers”

Prof. dr hab. Marek FRANKOWICZ – Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Dr Lucjan CHMIELARZ – Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii
9.Fabryka chemiczna przyszłości
Prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI- Instytut Chemii Przemysłowej, Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej w Płocku, Prezes ZG SITPChem.
10.Stan i kierunki rozwoju przemysłu elektrochemicznego
Prof. dr hab. inż. Witold GNOT- Politechnika Śląska Wydział Chemiczny

Ponadto, w trakcie uzgodnień są wystąpienia:
1. przedstawicieli Departamentu Rozwoju w Ministerstwie Gospodarki,
2. prof. dr. hab. Bogdana MARCIŃCA z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
3. prof. dr. hab. inż. Henryka GÓRECKIEGO z Politechniki Wrocławskiej.

Karta zgłoszenia w formacie Word DOC

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.