ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki

Ustroń Jaszowiec, 22-24 kwietnia 2009 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Oddziału w Gliwicach i sekcja Korozji przy ZG SITPChem zorganizowali kolejną, XVII Konferencję ANTYKOROZJA systemy-materiały-powłoki, najliczniejsze doroczne spotkanie – konferencję naukowo-techniczną na najwyższym merytorycznym poziomie. Konferencji towarzyszyło wydanie miesięcznika naukowo-technicznego Ochrona przed Korozją nr 4-5/2009 – zawierające wszystkie prace z dorobku tej konferencji – wydane w postaci recenzowanych i starannie przygotowanych do druku publikacji. O utrzymanie najwyższego merytorycznego poziomu zadbał Komitet Naukowy, pracujący w składzie: prof. dr hab. inż. Witold GNOT – Przewodniczący, prof. dr hab. Henryk BALA, dr hab. inż. Piotr FALEWICZ, prof. dr hab. inż. Janusz FLIS, prof. dr hab. inż. Maciej HAJDUGA, prof. dr hab. inż. Marek HETMAŃCZYK, prof. dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI, dr inż. Andrzej KRÓLIKOWSKI, dr inż. Wojciech SOKÓLSKI, prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ, prof. dr hab. inż. Tadeusz ZAKROCZYMSKI, dr inż. Małgorzata ZUBIELEWICZ i prof. dr hab. inż. Adam ZYBURA.
Z kolei Komitet Organizacyjny złożony z bardzo doświadczonego zespołu z gliwickiego ZO SITPChem stanowią: mgr inż. Jerzy Kropiwnicki – przewodniczący, mgr inż. Elżbieta Jarguz i mgr inż. Grażyna Król oraz mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Ochrona przed Korozją.
Trzydniowa konferencja była bardzo bogata merytorycznie. Organizatorzy W części merytorycznej w pięciu sesjach wygłoszono następujące wykłady:

Sesja I, 22 kwietnia 2009 r.:

 • Migrujące inhibitory korozji stali w betonie – prawdy i mity
  Andrzej KRÓLIKOWSKI, Justyna KUZIAK – Politechnika Warszawska
 • Powłoki odbijające promienie słoneczne
  Małgorzata ZUBIELEWICZ, Elżbieta KAMIŃSKA-TARNAWSKA – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
 • Wpływ pasywacji anodowej na odporność korozyjną stopu Ti6A17Nb w płynie fizjologicznym Ringera
  Wojciech SIMKA, Aleksander IWANIAK, Joanna MICHALSKA – Politechnika Śląska, Katowice
 • Wpływ nanometalu na osadzanie flory bakteryjnej na powierzchni powłok ochronnych wykonanych z polimeru
  Maciej HAJDUGA – Akademia Techniczno-Humanistyczn, Bielsko-BiałaTadeusz ZDZIECH – Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń

Sesja II:

 • Korozja i pasywacja warstw azotkowych na żelazie
  Iwona FLIS-KABULSKA, Janusz FLIS, Jerzy MICHALSKI, Tadeusz ZAKROCZYMSKI – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Elektrochemiczne charakterystyki odporności na korozję wżerową azotowanej jarzeniowo stali austenitycznej
  Karina JAGIELSKA-WIADEREK, Henryk BALA – Politechnika CzęstochowskaJacek RUDNICKI – Politechnika Warszawska
 • Stara metoda w nowej odsłonie – zastosowanie korozymetrii w technologii ochrony katodowej
  Wojciech SOKÓLSKI, Jezmar JANKOWSKI – CORRPOL, Gdańsk
 • Powłoki ceramiczne SiO2 – Al2O3 otrzymywane metodą zol-żel na powierzchni tytanu eksponowane w roztworze sztucznej krwi
  Jacek Grzegorz CHĘCMANOWSKI, Bogdan SZCZYGIEŁ- Politechnika Wrocławska, Józef GŁUSZEK – Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej, Ustroń
 • Odporność korozyjna warstw wytworzonych na stali 316L w procesach niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego
  Emilia SKOŁEK-STEFANISZYN, Agnieszka BROJANOWSKA, Jerzy Robert SOBIECKI, Tadeusz WIERZCHOŃ – Politechnika Warszawska, Janusz TROJANOWSKI – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 • Belzona – ochrona
  Roman MASEK – Belse, Bielsko-Biała

Sesja III, 23 kwietnia 2009 r.:

 • Odporność korozyjna filmów winylo-trójetoksy silanu na żelazie w powietrzu i w roztworze fosforanu
  Małgorzata KANOZA, Janusz FLIS – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Poprawa odporności dielektromagnesów typu Nd-Fe-B na korozję lokalną poprzez chemiczną modyfikację proszku magnetycznego
  Dorota KLIMECKA-TATAR, Henryk BALA, Karina JAGIELSKA-WIADEREK- Politechnika Częstochowska
 • Badania efektywności działania antykorozyjnego pigmentu aktywnego
  Marian GŁUSZKO, Wojciech SZYMAŃSKI – Instytut Elektrotechniki, Wrocław
 • Wpływ rodzaju warstwy azotowanej na żelazie na absorpcję wodoru
  Zofia WOLAREK, Arkadiusz GAJEK, Tadeusz ZAKROCZYMSKI – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 • Skuteczność związków proponowanych jako penetrujące inhibitory korozji zbrojenia w żelbecie
  Justyna KUZIAK, Andrzej KRÓLIKOWSKI – Politechnika Warszawska
 • Odporność korozyjna stomatologicznych materiałów metalicznych po długotrwałej implantacji w organizmie ludzkim
  Maciej HAJDUGA – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Bolesław KALUKIN, Aldona KALUKIN – Laboratorium Protetyczne, Sędziszów
 • Antykorozyjne zabezpieczenia zbiorników podziemnych. Problemy – rozwiązania
  Marek BĄK – Savepol Poliuretany, Bytom

Sesja IV:

 • Transport wodoru przez warstwy azotowane na żelazie
  Arkadiusz GAJEK, Tadeusz ZAKROCZYMSKI – Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Jerzy MICHALSKI – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 • Bezchromowe powłoki konwersyjne na cynkowych podłożach stopowych – badania rozpoznawcze
  Juliusz WINIARSKI, Bogdan SZCZYGIEŁ – Politechnika Wrocławska
 • Ocena przydatności kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) do wytwarzania powłok ochronnych na stali nierdzewnej
  Anna PIETRUSIAK, Lidia ADAMCZYK, Henryk BALA – Politechnika Częstochowska
 • Odporność korozyjna warstw azotowanych wytworzonych w procesach niskotemperaturowych obróbek jarzeniowych na spiekach stali AISI 316L
  Janusz KAMIŃSKI, Agnieszka BROJANOWSKA, Jan KAZIOR, Tadeusz WIERZCHOŃ – Politechnika Warszawska
 • Wysokotemperaturowa odporność korozyjna stali P91 w złożonych atmosferach z parą wodną
  Roman PRZELIORZ, Adam HERNAS, Bolesław FORMANEK – Politechnika Śląska, Katowice
 • Różnorodne formy korozji biologicznej występujące na elewacjach budynków
  Jerzy KARYŚ – Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, Wrocław
 • Chemiczna historia świata
  Jacek Antoni KIJEŃSKI – Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych, Płock

Sesja V, 24 kwietnia 2009 r.:

 • Antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia betonem zawierającym popiół z kotłów fluidalnych
  Katarzyna DOMAGAŁA, Adam ZYBURA – Politechnika Śląska, Gliwice
 • Natryskiwanie cieplne powłok alternatywą twardego chromu
  Bolesław FORMANEK, Krzysztof SZYMAŃSKI, Beniamin KUCZOWITZ – Politechnika Śląska, Katowice
 • Powłoki antykorozyjne alternatywne dla powłok kadmowych
  Ginter NAWRAT, Wojciech SIMKA, Artur MACIEJ Łukasz NIEUŻYŁA, – Politechnika Śląska, Gliwice
 • Ocena zmian stężeń tlenu na powierzchni implantów z powłoką cyny
  Maciej HAJDUGA, Maciej Błażej HAJDUGA – Akademia Techniczno-Humanistyczna ,Bielsko-Biała
 • Dwu- i trójskładnikowe systemy lakierowe samorozwarstwiające się – właściwości ochronne i dekoracyjne
  Helena KUCZYŃSKA, Ewa LANGER, Elżbieta KAMIŃSKA-TARNAWSKA – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
 • Wpływ szybkości chłodzenia na odporność korozyjną powłok Zn5Al3Cu
  Struktura powłoki Zn5Al3Cu po badaniach korozyjnych

  Rafał MICHALIK, Henryk WOŹNICA – Politechnika Śląska, Katowice Janusz KLIŚ – Centrostal Górnośląski, Katowice
 • Wpływ wysokotemperaturowej obróbki żeliwa na strukturę warstwy wierzchniej utworzonej w wyniku cynkowania ogniowego
  Dariusz JĘDRZEJCZYK, Maciej HAJDUGA- Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Sesja posterowa – ciągła:

 1. Antykorozyjne kompozyty epoksydowe dla energetyki
  Lidia KURZEJA – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice
 2. Zabezpieczenie stali stopowych przed korozją w kwaśnych środowiskach za pomocą powłok z polimerów przewodzących
  Lida ADAMCZYK, Paweł KULESZA – Politechnika Częstochowska
 3. Badania impedancyjne wybranych związków organicznych w roztworze modelującym ciecz porową zdegradowanego betonu
  Magdalena KLAKOČAR-CIEPACZ, Liwia SWORACKA – Politechnika Wrocławska
 4. Odporność korozyjna stali Ni27Ti2AlMoNb poddanej przemianie termicznej i odkształceniowej austenitu oraz azotowaniu jarzeniowemu
  Tomasz BOROWSKI, Agnieszka BROJANOWSKA, Janusz KAMIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ -Politechnika Warszawska, Jerzy JELEŃKOWSKI – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 5. Nowe przyjazne środowisku naturalnemu inhibitory korozji i osadzania się osadów w przemysłowych obiegach wody chłodzącej
  Agata MAZIEŃCZUK, Wojciech SKARŻYŃSKI, Piotr FALEWICZ – Politechnika Wrocławska
 6. Elektrochemiczna charakterystyka eutektycznego stopu La3Ni w środowisku O,1M KOH
  Iwona KUKUŁA, Henryk BALA – Politechnika Częstochowska Bernard MARCINIAK, Volodymir PAVLYUK – Akademia im.Jana Długosza, Częstochowa
 7. Podatność stopu magnezu AZ91 na korozję wżerową
  Anna POLIS-OLEJNICZAK, Marcin Andrzej MALIK –Politechnika Częstochowska
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.