ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

zmarł mgr inż. Władysław Prokop

zmarł mgr inż. Władysław Prokop

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
14 lipca 2009 r. zmarł mgr inż. Władysław Prokop

Zasłużony członek SITPChem, wielokrotny Wiceprezes Oddziału Stowarzyszenia w Tarnowie, członek Zarządu Głównego SITPChem i Komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem.
Miał 68 lat. Był emerytowanym pracownikiem – Prezesem Zarządu Firmy Automatyka Sp. z. o. o laureatem wielu nagród za wdrożone w przemyśle rozwiązania techniczne; wyróżniony odznaczeniami stowarzyszeniowymi.
Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, cieszący się dużym autorytetem, życzliwy innym ludziom, głęboko zaangażowany w sprawy zawodowe i społeczne. Żegnamy wybitnego inżyniera, animatora pracy stowarzyszeniowej i ruchu wynalazczego.
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 17 lipca 2009 r w Koszycach Wielkich.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich ul. Tarnowska 24 o godz. 15 00.

Zarząd Oddziału SITPChem w Tarnowie
Zarząd Główny SITPChem w Warszawie

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.