ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

IX Łódzki Festiwal 20-27.04.2009

IX Łódzki Festiwal 20-27.04.2009

IX Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

 

W dniach 20 – 27 kwietnia 2009r. odbył się kolejny IX Łódzki Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki pod hasłem „Ucz się od najlepszych”.
W Festiwalu wzięły udział łódzkie uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe, muzea, teatry, zakłady pracy i Łódzka Rada Federacji SNT-NOT.
W sumie podczas IX Łódzkiego Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki pod hasłem „Ucz się od najlepszych” odbyło się ok. 300 imprez m.in. wykłady, spotkania, pokazy, wycieczki itp.
W ramach ŁRF SNT-NOT przedstawiciel naszego Oddziału uczestniczył w Komisji Organizacyjnej Festiwalu na terenie Domu Technika, gdzie zorganizowano 21 imprez.

Łódzki Oddział SITPChem, w ramach współpracy z Uniwersytetem Medycznym, zorganizował wykład pt. Nowoczesne metody diagnostyczne chorób układy krążenia – wygłoszony przez prof. dr hab. med. Marię Krzemińską-Pakułę, znanego kardiologa.
Wykład w sposób interesujący i przystępny pozwolił słuchaczom zapoznać się z metodami diagnostyki bezinwazyjnej i inwazyjnej. Jednocześnie uzmysłowił jak ważne znaczenie odgrywa technika i myśl inżynierska w opracowaniu i budowie takich urządzeń wspomagających ratowanie życia ludzkiego.
Wykładu wysłuchało duże grono osób, choć godzina południowa na pewno była ograniczeniem frekwencji (niestety Oddział nie miał na to wpływu). Mimo tego rozwiało to nasze obawy odnośnie do wyboru tematu medycznego wygłoszonego na terenie Domu Technika.
Dało nam to też asumpt do zastanowienia się nad kontynuacją podobnych tematów w następnych Łódzkich Festiwalach Nauki, Techniki i Sztuki.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Eugeniusz Kulczycki,
SITPChem d/Łódź

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.