ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wideoposiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Wideoposiedzenie Prezydium ZG SITPChem

15 czerwca br. odbyło się kolejne wideo posiedzenie Prezydium ZG SITPChem. Ważne obrady dotyczyły przede wszystkim spraw związanych ze zweryfikowanym bilansem i rachunkiem zysków i strat dla Zarządu Głównego oraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat dla całego Stowarzyszenia. Członkowie zapoznali się ze wstępną opinią Głównej Komisji Rewizyjnej na temat prezentowanych dokumentów oraz przegłosowali jednogłośnie rekomendację przedstawionych bilansów Zarządowi Głównemu SITPChem na posiedzenie 22 czerwca br.

Wideoposiedzenie Prezydium 15 czerwca br. Od lewej na górze A. Bieniecka, J. Fila,
J. Klimczak; od lewej na dole: S. Oczkowicz i A. Tarniowy

Od lewej na górze: Prezes J. Klimczak, S. Oczkowicz, J. Fila;
od lewej na dole: J. Kozieł i S. Gruszka, przewodniczący GKR SITPChem

Podczas posiedzenia przedstawiono także informację o działalności komisji i sekcji SITPChem. Wszystkie te informacje zawarto w materiałach sprawozdawczych z działalności SITPChem w 2019, przygotowanych do zaprezentowania na posiedzeniu ZG SITPChem 22 czerwca br.

Kolejna sprawa dotyczyła stanu realizacji Uchwały XXXI WZ SITPChem w Ustroniu w 2018 roku. Treść Uchwały można przeczytać na www.sitpchem.org.pl; jej poszczególne punkty są sukcesywnie realizowane, choć wobec zaistniałej sytuacji pandemii niekiedy trzeba zmieniać terminy i sposoby realizacji poszczególnych zapisów. W szczególności dotyczy to realizacji szkoleń i konferencji.

Po zatwierdzeniu i przyjęciu tych materiałów przez Zarząd Główny, będziemy je sukcesywnie prezentować na www.sitpchem.org.pl.

Tak jak podczas każdego posiedzenia Prezydium w 2020 r. szef Komitetu Organizacyjnego ETCC2020, przedstawił stan przygotowań do Kongresu; zachęcamy do odwiedzenia www.etcc2020.org, gdzie prezentowany jest program Kongresu i aktualności.

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.