ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem

18 stycznia 2023 r. będzie obradowało Prezydium ZG SITPChem: w biurze Zarządu w Warszawie oraz zdalnie na platformie FSNT-NOT. Najważniejsze sprawy, to przypomnienie ustaleń dotyczących realizacji Uchwały XXXII WZ SITPChem łącznie z potwierdzeniem osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych punktów tej uchwały oraz dotyczące ustaleń najważniejszych punktów zatwierdzonego Planu Pracy ZG na 2023 rok . Będą też kontynuowane ustalenia dotyczące składów poszczególnych Komisji i Sekcji.

Kol. Sekretarz Generalny omówi aktualne zagadnienia związane z realizacją opracowywanych programów DUZ, Prezes przedstawi sprawy związane z Regulaminem Konkursu SITPChem na Inżyniera Przemysłu Chemicznego.

Wobec przyjętej wcześniej koncepcji organizacji przez Zarządu Główny SITPChem I Konferencji „Przemysł Chemiczny”, która ma się odbyć w Warszawie w dniach 15-17.11.2023 Prezes i Sekretarz Generalny przedstawia wstępne projekty miejsca i zakresu tematycznego tej konferencji. Prezes zaproponuje też zakres prac Zespołu ds. opracowania Kroniki SITPChem i Almanachu Członków Honorowych SITPChem.
Ponadto zaprezentowana będzie informacja Prezesa o ważnych wydarzeniach branżowych i udziale SITPChem w nowych projektach. Prezes przedstawi informację na temat czasopism SITPChem.

(inf. ZG SITPChem, 11.01.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.