ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informator Naukowo-Techniczny

Informator Naukowo-Techniczny

Konkursy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnym. Wsparcie dla firm oraz organizacji badawczych a także instytucji wspierających biznes. W kwocie ok 4,7 mld EUR (21 mld zl) Szczegóły w: https://www.gov.pl/web/ncbr/harmonogram-naborow-realizowanych-w-programie-fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-na-2023-r?

Przemysł 4.0 w programie NEON
Wspólne Przedsięwzięcie PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polega na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jak również ich konsorcja.
Spotkanie informacyjne, organizowane w formule on-line, poświęcimy naborowi wniosków w konkursie Neon II odbędzie się 06 lutego 2023, godz 10:00 – 13:45.
Bliższe szczegóły oraz rejestracja w: https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-neon-ii?

Konkurs LIDER
Uczestnik konkursu to osoba prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe jest młodym naukowcem tj.: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora/doktora habilitowanego pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora2 nie upłynęło 7 lat. Spotkanie informacyjne poświęcone naborowi wniosków 27 lutego 2023 w godz. 10:00 – 13:30 -online. Szczegóły dostępne w: https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-lider-xiv?

Międzynarodowe granty
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, otwiera szanse na międzynarodowe granty i współpracę badawczą polskich przedsiębiorstw z partnerami z zagranicy, obecnie prowadzone są nabory wniosków. Obecnie w ofercie NCBR znajduje się około 60 programów międzynarodowych.

Szczegóły w: https://www.gov.pl/web/ncbr/szansa-na-miedzynarodowe-granty-i-wspolprace-badawcza-konkursy-dla-innowacyjnych-przedsiebiorcow?

(oprac. Informatora Naukowo-Technicznego – Józef Kozieł na podstawie newslettera NCBR, styczeń 2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.