ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska – Nauka i Przemysł dla Ochrony Ziemi”

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska – Nauka i Przemysł dla Ochrony Ziemi”

Od 7 do 9 grudnia 2022 trwała XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona Środowiska – Nauka i Przemysł dla Ochrony Ziemi” z udziałem 55 osób uczestniczących w czterech sesjach, podczas których wygłoszonych 19 referatów oraz w sesji posterowej, gdzie zaprezentowano 5 posterów.

Sala obrad XXI Konferencji

Przewodniczący sesji

1. Dr inż. Dawid Lisicki z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej, Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej
2. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek z Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechniki Krakowskiej
3. Dr inż. Anna K. Nowak z Katedry Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechniki Krakowskiej
4. Dr hab. inż. Andrzej Żołnowski, prof. UWM z Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Sesję posterową poprowadziła Pani Dyrektor Instytutu Odpadami w Katowicach, mgr inż. Bożena Kuzio-Wasilewska wraz z dr. inż. Piotrem Radomskim z Politechniki Krakowskiej, którzy w Konkursie na najlepszy poster wyłonili dwa równorzędne wyróżnienia:

Wpływ preparatu redukującego emisję gazów na fermach drobiu na wartość nawozową  obornika drobiowego – dr hab. inż. Andrzej C. ŻOŁNOWSKI prof. UWM, dr hab. inż. Tadeusz BAKUŁA prof. UWM, dr inż. Elżbieta ROLKA, dr hab. inż. Andrzej KLASA, mgr inż. Beata ŻOŁNOWSKA – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Przyjazne czynniki utleniające w rozszczepieniu olefin do kwasów karboksylowych – mgr inż. Kamil PECKH, dr inż. Dawid LISICKI, dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. PŚ – Katedra Technologii Chemicznej Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska.

Uczestnicy Konferencji sformułowali wnioski i postulaty/konstatacje, które po konsultacjach będą zaprezentowane na www.gliwice.sitpchem.org.pl.
Konferencja wróciła po dwóch latach nieobecności z powodu pandemii, ale jej atrakcyjność i siła przyciągania zaowocowała ciekawymi prezentacjami, energiczna dyskusją, a nade wszystko tą samą, jak co roku od 20 lat wzajemną ciekawością i radością ze spotkania.

Organizatorzy z Oddziału SITPChem w Gliwicach – Jerzy Kropiwnicki, Elżbieta Jarguz, Grażyna Król, Krystyna Wojarska i inni zasłużyli na wyróżnienie. To było bardzo dobre spotkanie i bardzo ciekawa Konferencja.

(inf. Elżbieta Jarguz, SITPChem O/Gliwice, 12.12.2022; foto Jerzy Klimczak))

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.