ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 60-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz IIMPiB w Toruniu

Jubileusz 60-lecia Sieć Badawcza Łukasiewicz IIMPiB w Toruniu

9 grudnia 2022 odbyła się w Toruniu Gala z okazji Jubileuszu 60-lecia istnienia Instytutu, w której udział wzięli przedstawiciele większości instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, znakomicie goście i pracownicy Instytutu. Instytut, przypomnijmy, specjalizuje się w wielu obszarach gospodarki, m. in. budownictwo, transport, Ochrona środowiska, służby militarne, medycyna i ochrona zdrowia, a także szeroko pojęta produkcja – dostarczając rozwiązania pozwalające jego klientom rozwijać się i stawać liderami swojej branży oraz poszerzać i udoskonalać asortyment, wprowadzając na rynek liczne innowacje. Podstawą sukcesów Instytutu jest kadra naukowo-badawcza i nowoczesne zaplecze infrastruktury doświadczalnej i badawczej. Zapisane w Misji Instytutu wartości, jak dbałość o jakość i rozwój, profesjonalizm, innowacyjność i kreatywność są obecne w każdej jego działalności.
Jubileuszowa Gala była okazją do wspomnień, podsumowań, refleksji, a także do pokazania jak bardzo zmieniał się Instytut w swojej 60-letniej historii i ile osiągnął. Podczas Gali wręczane były statuetki i jubileuszowe pamiątki.

Jubileuszowe Statuetki Instytutu

Portret Patrona Instytutu – prezent dla Jubilata

Goście Jubileuszowej Gali

Gala była także okazją do świętowania Jubileuszu 55-lecia działalności Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) działającego przy Łukasiewicz – IIMPiB, którego członkowie otrzymali odznaczenia nadane przez Zarząd Główny SIMP; wręczono także nagrodę za „Najlepsze Osiągnięcia Techniczne 2021 Roku”.

Obecny na uroczystościach Jubileuszu Prezes ZG SITPChem powiedział, że Źródło Instytutu bije pod znakiem towarowym Metalchem – utożsamianym z wysoką jakością prac naukowo-badawczych, technologicznych, konstrukcyjnych i wytwórczych. Państwa śmiałe konsolidacje z kolejnymi jednostkami naukowymi i wreszcie wejście w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz, czynią teraz Instytut liderem w zakresie badań i innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do tworzyw polimerowych, farb i lakierów oraz elastomerów i gumy.
Mając doskonałe zaplecze laboratoryjne i półtechniczne oraz fantastyczny potencjał naukowy w postaci kadry naukowo-badawczej, stajecie Państwo na czele współpracy nauki z przemysłem dostarczając innowacyjne rozwiązania niezbędne dla rozwoju polskiej gospodarki. Gratulacje!
Natomiast Koleżankom i Kolegom z SIMP gratulował słowami: To wspaniałe, że trwacie Państwo w swojej Stowarzyszeniowej działalności niezależnie od zmian organizacyjnych w Instytucie – zawsze tak samo kompetentni i przyjaźni.
Historia Stowarzyszeń wskazuje, że mechanicy i chemicy blisko i z sukcesem współpracowali.
Z życzeniami, aby dobra współpraca trwała zawsze oraz szczególnym jubileuszowym ukłonem dla Koleżanek i Kolegów – najserdeczniej pozdrawiam.

(inf. impib.lukasiewicz.gov.pl, 16.12.2022, Inf. SITPChem, 15.12.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.