ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu jubileusz 70-lecia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu jubileusz 70-lecia

1 grudnia br. w siedzibie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” odbyła się konferencja „Tradycyjnie innowacyjni”, wieńcząca obchody 70-lecia instytutu. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się, między innymi, przedstawiciele Centrum Łukasiewicz oraz innych instytutów Sieci, władze miasta i powiatu, reprezentanci szkół i uczelni, a także firm i przedsiębiorstw, współpracujących z Łukasiewicz – ICSO ”Blachownia”.

 

Gospodarze i Goście Jubileuszu 70-lecia

Obecny na uroczystości Prezes ZG SITPChem przypomniał, że od pierwszego artykułu opublikowanego w Przemyśle Chemicznym w 1953 roku, poprzez pierwszą wdrożoną technologię i zorganizowaną tutaj w 1957 roku pierwszą międzynarodową konferencję – Instytut stale wzrastał, zwiększając wciąż liczbę podejmowanych tematów badawczych i naukowców rozwiązujących te wyzwania. ICSO był zawsze kuźnią kadr – chemicznych i menedżerskich. Prezes Jerzy Klimczak podziękował za wspaniałą pracę, za wytrwałość i kreatywność, za wszystkie wdrażane tutaj nowatorskie i skuteczne systemy organizacyjne. Gratulując pięknego Jubileuszu przekazał najlepsze życzenia dla Instytutu i jego kadry.
Finalnym punktem konferencji było uroczyste otwarcie Centrum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz podpisanie umów o współpracy i listu intencyjnego z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, OnlyBio.life S.A. oraz Adanced Biocomponents Poland sp. z o.o. Uroczystość uświetnił występ Teatru Ognia NAM-TARA z Chorzowa.

(inf. https://www.lokalna24.pl/15.12.2022; https://www.icso.com.pl/aktualnosci;
ZG SITPChem 15.12.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.