ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 55-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Jubileusz 55-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku

Jubileusz 55-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku odbył się 18 listopada 2022 r. w sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku. W obchodach uczestniczyły władze i kierownictwo Politechniki Warszawskiej, pracownicy, emeryci, absolwenci, studenci i doktoranci Filii, przedstawiciele władz samorządowych, szkół wyższych i średnich, instytucji oraz firm współpracujących z uczelnią.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Rektor Politechniki Warszawskiej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Płockiego oraz Prezydent Miasta Płocka.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak zostali odznaczeni Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Prorektor PW ds. Filii prof. Renata Walczak podsumowała działalność PW Filii w Płocku. Przedstawiła rys historyczny PW Filii w Płocku; podkreśliła, że Filia prowadzi aktywną działalność w zakresie promocji nauki, modernizuje infrastrukturę dydaktyczną i naukową. Zapewniała, że Filia będzie dalej doskonalić jakość i konkurencyjność kształcenia, rozwijać działalność naukowo-badawczą, zwłaszcza w kontekście dalszej współpracy z otoczeniem i przemysłem oraz modernizować bazę laboratoryjną. Mówiła również o osiągnięciach studentów w ramach pracy kół naukowych oraz o współpracy Uczelni z ośrodkami zagranicznymi.
Obecny na uroczystości Prezes ZG SITPChem w przekazanym liście gratulacyjnym napisał m. in. Bogate tradycje kulturalne i oświatowe Płocka, w tym najstarszego, bo działającego od 1820 r. Towarzystwa Naukowego Płockiego, zdecydowały w 1967 r. o wyborze Płocka na siedzibę Filii Politechniki Warszawskiej. Rozwój w kolejnych latach kierunków nauczania i tworzenie nowych wydziałów, a także stworzenie tutaj wspaniałego zaplecza dydaktyczno-badawczego i ośrodka akademickiego, wskazują jak ważna i trafna była to decyzja. Z okazji Jubileuszu 55-lecia Filii przekazujemy najlepsze życzenia następnych sukcesów i rozwoju oraz życzenia i serdeczności dla wszystkich Pracowników.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.