ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT

Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki SIGMA-NOT odbyło się 6. grudnia 2022 r. w siedzibie Spółki oraz w aplikacji TEAMS.

Podczas obrad przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, przedstawiono szacunkowe wykonanie zadań Spółki za 2022 r. oraz plan Spółki na 2023 r. który Rada pozytywnie zaopiniowała.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.