ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Studia Podyplomowe: „Wyroby lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Szósta edycja studiów rozpocznie się w marcu 2023 na Politechnice Krakowskiej

Bliższe informacje na stronie: https://studiafarby.pk.edu.pl/
Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej.
Studia Podyplomowe przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Dedykowane są głównie dla:
• dyrektorów, menedżerów, kierowników, i technologów fabryk farb i lakierów
• pracowników działów marketingu i obsługi klienta
• specjalistów z działów badań i rozwoju, kontroli jakości
• specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni
• innych osób zainteresowanych biznesem farb

W trakcie studiów prowadzone są wykłady a także zajęcia praktyczne w laboratoriach oraz w przemyśle. Wykładowcami są naukowcy, specjaliści z instytutów badawczych z kraju i za granicą, oraz praktycy z przemysłu Uczestnik Studiów otrzymuje Świadectwo Politechniki Krakowskiej
Karta zgłoszenia na studia jest dostępna: https://studiafarby.pk.edu.pl/rejestracja.html

Bliższe informacje dostępne poprzez: https://studiafarby.pk.edu.pl/kontakt.html
(inf. Józef Kozieł, SITPChem O/Cieszyn)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.