ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kontynuacja wykładów w cyklu Przyjazna Nauka

Kontynuacja wykładów w cyklu Przyjazna Nauka

W październiku 2022 rozpoczęła się kolejna, trzecia już grupa wykładów w trybie zdalnym z cyklu „Przyjazna Nauka”.

Wykłady z tematami popularyzującymi naukę obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu chemii a także wielu innych obszarów nauki, z uwzględnieniem wykorzystywania osiągnięć w praktyce, w życiu codziennym.

Kierowane są one do wszystkich członków SITPChem w Polsce a także zapraszamy członków PTChem, zainteresowane szkoły, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów we Francji, Uniwersytet III wieku. Promujemy je także dla innych zainteresowanych organizacji.

Wykładowcami są naukowcy z uczelni, instytutów badawczych a także specjaliści w wybranych zagadnieniach.

Program wykładów jest dostępny na www.sitpchem.org.pl (inf. Józef Kozieł, SITPChem O/Cieszyn)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.