ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem Warszawa, 29 listopada 2022 r.

Posiedzenie Prezydium ZG SITPChem Warszawa, 29 listopada 2022 r.

We wtorek, 29 listopada br. odbędzie się posiedzenie Prezydium ZG SITPChem w nowym składzie – po wyborach XXXII WZ SITPChem.
Podczas posiedzenia Prezes i Sekretarz Generalny podsumują XXXII WZ SITPChem i uroczystość 95-lecia Stowarzyszenia. Będą także ustalenia dotyczące sposobu realizacji Uchwały XXXII WZ SITPChem oraz ustalenia w sprawie Sekcji i Komisji SITPChem w nowej kadencji.

Kol. Sekretarz Generalny przedstawi wstępny plan pracy ZG SITPChem na 2023 rok.

Pośród ważnych spraw podjęta będzie dyskusja na temat aktualnych zagadnień związanych z realizacją opracowywanych programów DUZ i potencjalnego udziału ZG SITPChem w realizacji Projektu „Erasmus Plus”-.
Ważnym tematem będzie także omówienie spraw związanych z działalnością Komisji Energetycznych i Elektrycznych w Oddziałach; realizacja wspólnych celów w tym obszarze.

Podjęty będzie temat możliwości włączenia się SITPChem w realizację planu działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 (dokument opracowany przez MEiN, zatwierdzony przez RM). Celem działań ujętych w Planie jest przygotowanie przyszłych pracowników do potrzeb nowoczesnej gospodarki
Prezydium zaproponuje utworzenie stanowiska Koordynatora ds. współpracy z młodzieżą; Komisji ds. członkostwa w Stowarzyszeniu; Zespołu ds. opracowania Kroniki SITPChem i Almanachu Członków Honorowych SITPChem.

Kol. Prezes poinformuje o ważnych wydarzeniach branżowych. Przedstawi także propozycje zmian w 2023r. w składzie Rady Programowej czasopisma Przemysł Chemiczny. Wreszcie rozważane będą formy promocji SITPChem dla zainteresowania przyszłych członków, m.in.: plakat SITPChem, broszura SITPChem, konferencje, itp.

(inf. ZG SITPChem, 24. 11.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.