ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXI Konferencja SITPChem O/Gliwice Ochrona Środowiska – nauka i przemysł dla ochrony Ziemi

XXI Konferencja SITPChem O/Gliwice Ochrona Środowiska – nauka i przemysł dla ochrony Ziemi

7 grudnia 2022 r. (środa)

SESJA 1

Przewodnicząca obrad – mgr inż. Anna CZUMAK-BIENIECKA

 

 1. Nauka w ochronie środowiska   

 prof. dr hab. Joanna RZESZOWSKA-WOLNY – Katedra Inżynierii i Biologii Systemów, Wydział Inżynierii  Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

 1. Dekarbonizacja i decentralizacja produkcji ciepła wspierające ochronę środowiska i zasoby naturalne  Krzysztof SZALIŃSKI – Prezes Zarządu PEC Gliwice Sp. z o.o. 
 1. Wymiana ciepła odpadowego pomiędzy źródłem a zasobnikiem w instalacji konwersji niskotemperaturowego ciepła na energię elektryczną

dr inż. Andrzej PASZEK, mgr inż. Mariusz NOWAK, dr inż. Aleksandra PRZYDRÓŻNA – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Centrum Badań i Rozwoju InorChem, Gliwice

 1. Wodorowy system magazynowania energii z OZE

dr inż. Stefan WÓJTOWICZ – Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Frako-Term Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski

 1. Dokumentalna opowieść o arktycznych wyprawach

      Sławomir SKALMIERSKI  – żeglarz i podróżnik

 

 

8 grudnia 2022 r. (czwartek)

SESJA 2

 

Przewodniczący obrad – prof. dr hab. inż. Zbigniew WZOREK

 1. Korzystanie ze środowiska w aspekcie emisji CO2 w małych i średnich przedsiębiorstwach  mgr inż. Bożena KUZIO-WASILEWSKA, mgr inż. Grażyna RYMARZ – Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o., Katowice
 1. Technologia otrzymywania e-kaprolaktonu – od pomysłu do przemysłu

prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK – Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

 1. Transformacja polskiej energetyki – jedno z najważniejszych wyzwań krajowej gospodarki dr inż. Janusz STEINHOFF – minister gospodarki w okresie 1997-2002, wicepremier  Rady Ministrów w latach 2000-2001, ekspert BCC ds. gospodarki i energetyki
 1. Wodór – paliwo przyszłości Lechosław BARCHAŃSKI – H-LAB Lechosław Barchański, Katowice
 1. Rozwój technologii: przenoszenie skali w procesach chemicznych dr inż. Maksymilian GĄDEK – Losentech Sp. z o.o., Rybnik

  SESJA 3 – POSTEROWA

Konkurs na najlepszy poster

Przewodnicząca Jury – mgr inż. Bożena KUZIO-WASILEWSKA

 1. Efektywność nawożenia azotem pszenżyta ozimego w zależności od sposobu uprawy roli

dr hab. inż. Bogusława JAŚKIEWICZ prof. IUNG-PIB – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

 1. Wpływ preparatu redukującego emisję gazów na fermach drobiu na wartość nawozową     obornika drobiowego               

dr hab. Andrzej ŻOŁNOWSKI prof. UWM – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 1. Wpływ stosowania odchodów mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.) na plonowanie sałaty kruchej

dr hab. inż. Anna NOGALSKA, prof. UWM – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 1. Zagospodarowanie popiołu ze spalania biomasy w celach  nawozowych

dr inż. Elżbieta ROLKA – Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 1. Przyjazne czynniki utleniające w rozszczepieniu olefin do kwasów karboksylowych

mgr inż. Kamil PECKH, dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. PŚl – Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Politechnika Śląska

 

SESJA 4

Przewodnicząca obrad – prof. dr hab. inż.  Anna CHROBOK

 1. Systemy bioelektrochemiczne w ochronie środowiska dr hab. inż. Beata CWALINA – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska 
 1. Zagospodarowanie produktów z termicznego przekształcania odpadów dr inż. Piotr RADOMSKI,  dr inż. Halyna KOMINKO, dr inż. Anna K. NOWAK, prof. dr hab. inż. Zbigniew WZOREK- Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska, mgr inż. Grzegorz STUDENT – EMKA SA, Żyrardów
 1. Opracowanie innowacyjnej metody wydzielania naftalenu z oleju popirolitycznego/ frakcji C10+ za pomocą cieczy jonowej

dr inż. Zbigniew DĄBROWSKI, dr inż. Anna WIŚNIEWSKA, prof. dr hab. inż. Urszula DOMAŃSKA-ŻELAZNA – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

 1. Spalanie odpadów medycznych – zło konieczne? dr hab. inż. Zbigniew WZOREK, dr inż. Anna K. NOWAK – Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska,
 1. „Kaduk czyli wielka niemoc” – czy można naprawiać środowisko nie niszcząc go? dr hab. inż. Jacek KIJEŃSKI – Politechnika Warszawska                                                                                                                     

 

9 grudnia 2022 r. (piątek)

SESJA 5

Przewodniczący obrad –  dr hab. inż. Andrzej ŻOŁNOWSKI prof. UWM

 1. Zrównoważony rozwój – szansa utracona dr hab. inż. Jerzy ZWOŹDZIAK – Akademia Nauk Stosowanych, Nowy Sącz
 2. Wpływ czynnika genetycznego oraz elementów technologii produkcji na  efektywność wykorzystania azotu przez pszenicę ozimą prof. dr hab. Grażyna PODOLSKA – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 3. Możliwość wykorzystania odpadów z oczyszczalni ścieków w przemyśle nawozowym dr inż. Halyna KOMINKO, dr hab. inż. Katarzyna GORAZDA, prof. PK, prof. dr hab. inż. Zbigniew WZOREK –  Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, Politechnika Krakowska
 4. Przyjazna dla środowiska technologia otrzymywania kwasu adypinowego na drodze utleniania cykloheksanonu dr inż. Dawid LISICKI, dr hab. inż. Beata ORLIŃSKA prof. PŚl – Katedra Technologii  Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Politechnika Śląska
 5. Przedstawienie wniosków i podsumowanie konferencji

 

Zaproszenie na konferencję jest aktualne!
Kontakt: Elżbieta Jarguz tel. 664421351 e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.