ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarła mgr Gertruda Danielkiewicz (1927-2022)

Zmarła mgr Gertruda Danielkiewicz (1927-2022)

24 września 2022 roku zmarła nasza Koleżanka, członek Honorowy SITPChem.

Koleżanka Gertruda Danielkiewicz

Gertruda Danielkiewicz urodziła się 13 listopada 1927 roku w Laskownicy Małej koło Wągrowca. Ojciec Władysław Konwiński był powstańcem wielkopolskim i w latach dwudziestych, niejako za zasługi, zaproponowano mu wyjazd na „Kresy”, gdzie otrzymał pracę urzędnika państwowego. W Wilnie Gertruda ukończyła litewską szkołę podstawową. W czasie wojny rodzina nie została wywieziona w głąb Rosji. Po wkroczeniu Rosjan ojciec wstąpił do Wojska Polskiego. Po wojnie Gertruda z matką i siostrą wróciły jako jedne z pierwszych repatriantek w rodzinne strony.

W 1946 roku Gertruda ukończyła gimnazjum dla pracujących na ul. Świętojańskiej w Bydgoszczy Następnie studiowała na Wydziale Chemicznym UMK w Toruniu, który ukończyła w 1952 r. Po ukończeniu studiów otrzymała nakaz pracy do „Rokity”. Tu w 1953 rok bierze ślub z Bolesławem Danielkiewiczem, który również pracował w „Rokicie”. W „Rokicie” pracowała do 1958 roku przy uruchamianiu produkcji fenolu.

W 1958 roku razem z mężem zostali przeniesieni służbowo jako specjaliści do Zakładów Chemicznych w Łęgnowie. Tu Gertrudzie powierzono organizację laboratorium na wydziale produkcji fenolu. Następnie przeszła do Działu Głównego Technologa. Początkowo opiekowała się produkcją barwników, uczestniczyła w rozruchu barwników syntenowych na wydziale WT-12, a potem przez jakiś czas była technologiem w Zakładzie Półproduktów. W 1970 roku przeszła do Działu Kontroli Jakości . W tym dziale mgr Gertruda Danielkiewicz pracowała do przejścia na emeryturę w 1991 roku.

Do Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego wstąpiła jeszcze podczas pracy w NZPO „Rokita”. Po przejściu do wytwórni nr.9 w Łęgnowie od 1958 r. czynnie włącza się w prace istniejącego tu Koła. Z uwagi na swoje zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia została wybrana do Zarządu Oddziału SITPChem , gdzie przez 10 kadencji pełniła funkcję skarbnika. W latach 1968-1969 została wiceprezesem Zarządu Oddziału. Od 1990 roku była przewodniczącą Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. W latach 1978-1990 (4 kadencje) była członkiem Zarządu Głównego, w tym 3 kadencje pełniła funkcję skarbnika Zarządu Głównego SITPChem.

Za swoje zaangażowanie w prace zawodową i społeczną, szczególnie na rzecz Stowarzyszenie została odznaczona: Złota Oznaką Honorową NOT (1975), Złoty Krzyżem Zasługi (1979), Krzyżem Kawalarskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), Złotą Odznaką za zasługi dla Przemysłu Chemicznego (1987), Złotą odznaką Zasłużony Pracownik Zachemu (1988.)
Żegnamy naszą Koleżankę Trudzię (bo tak się do Niej zwracaliśmy) do końca zaangażowaną w działalność Oddziału, życzliwą, przyjazną i zawsze uśmiechniętą.
Cześć Jej pamięci!

Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITPChem w Bydgoszczy
Przyjaciele z SITPChem

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.