ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress

ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2022.org)
odbędzie się 12-14 lipca 2022 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezentacje ETCC2022 dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie:
farb, lakierów, surowców, materiałów budowlanych, klejów, technologii i koncepcji z nimi związanych.

W ciągu trzech dni trwania kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 5 sesji równoległych, prezentacje posterów oraz wystawa.
Dwustu prelegentów reprezentujących największe firmy, instytuty i uniwersytety z wielu krajów całego świata przedstawi najnowsze osiągniecia naukowe i techniczne.

Zapraszamy do odwiedzenia Kongresu ETCC2022 w Krakowie!

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.