ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł Profesor Józef Szarawara

Zmarł Profesor Józef Szarawara

Zmarł Profesor Józef Szarawara Członek Honorowy SITPChem

Foto z uroczystości nadania dhc Politechniki Szczecińskiej; Kronika (forumakademickie.pl) Archiwum 1998 r.

8 lipca 2022 roku w Gliwicach, w wieku 98 lat, zmarł prof. dr hab. inż. Józef SZARAWARA, Doktor Honoris Causa Politechniki Szczecińskiej i Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej. Nasz mentor, wielki przyjaciel Stowarzyszenia, Członek Honorowy SITPChem, Honorowy Członek Zarządu Oddziału SITPChem w Gliwicach.

Inżynier chemik, Nauczyciel akademicki i Naukowiec, Przyjaciel młodzieży.
Autor 9. książek (podręczników i skryptów), wielu referatów i publikacji w polskiej i zagranicznej prasie. Wychowawca i Promotor wielu pokoleń młodych chemików.
Wielokrotnie wyróżniany, w tym m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Batalionów Chłopskich, Medalem im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej, Medalami 60-lecia Politechniki Śląskiej, 50-lecia Politechniki Krakowskiej i 50-lecia Politechniki Szczecińskiej.

 

Profesor był członkiem wielu Rad Naukowych i Programowych instytutów naukowo-badawczych i czasopism chemicznych. Był Przyjacielem miesięcznika Chemik i Autorem wielu publikacji. Zawsze pomocny, inspirujący do działania, także do rozważań i dyskusji o życiu i o świecie współczesnym. Jego wielką miłością była nauka, której dylematy formułował dobitnie i bezkompromisowo, poszukując sposobów rozwiązywania problemów świata i ludzi. Był pomysłodawcą i organizatorem przez wiele lat cyklu wykładów „Ścieżki ludzkiego myślenia”. Był także uczestnikiem organizowanych przez SITPChem wycieczek, które dzięki Niemu nabierały szczególnego kolorytu.

Profesor był niestrudzonym turystą krajoznawczym i górskim, znakomitym narciarzem.

Spotkaliśmy się z Profesorem w przeddzień Jego śmierci… czekał, żeby się z nami pożegnać.

Panie Profesorze, nigdy Pana nie zapomnimy.

Msza św. w intencji śp. Pana Profesora  Józefa Szarawary odprawiona zostanie 15 lipca 2022 r. (piątek) o godz. 12 w Kościele Wniebowzięcia NJP w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 50 (drewniany kościółek przy parku Starokozielskim). Po mszy, pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach.

Żegnamy Pana, Panie Profesorze nieutuleni w smutku i w osamotnieniu

Przyjaciele z SITPChem

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.