ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie ZG SITPChem w Krakowie

Posiedzenie ZG SITPChem w Krakowie

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem odbędzie się w Sali Portretowej Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 13 lipca br. Wcześniej uczestnicy posiedzenia, 12 lipca br., wezmą udział w uroczystej kolacji kongresowej w Starej Zajezdni w Krakowie będzie także możliwość udziału w referatach plenarnych ETCC2022.
Szczegóły dotyczące Kongresu na www.etcc2022.org.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.