ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz 50-lecia działalności CNBOP w Józefowie

Jubileusz 50-lecia działalności CNBOP w Józefowie


Prezes Jerzy Klimczak będzie gościem czerwcowych uroczystości jubileuszowych Centrum; W przygotowanym adresie okolicznościowym do Dyrektora St. bryg. dr inż. Pawła Janika. przekazując Jubileuszowe gratulacje, Prezes Jerzy Klimczak, w imieniu społeczności SITPChem, napisał m. in.: Serdecznie gratulujemy Jubileuszu 50-lecia pracy Centrum. Misja działalności na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Kraju w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej – jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa ludzi i pewności funkcjonowania Państwa.

Prowadzone przez Centrum prace naukowe na najwyższym światowym poziomie i znakomite efekty realizowanych tutaj projektów, były wielokrotnie nagradzane w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Gratulując wspaniałego dorobku Centrum i doskonałej kontynuacji działań swojego Patrona – inż. Józefa Tuliszkowskiego – życzymy Państwu wielu następnych sukcesów w służbie na rzecz bezpieczeństwa.

(inf. SITPChem, 25.05.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.