ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Seminarium popularno-naukowe w Gliwicach

Seminarium popularno-naukowe w Gliwicach

18 maja br. w budynku NOT w Gliwicach odbyło się bardzo interesujące seminarium popularno-naukowe, przygotowane przez grupę członków SITPChem i SIMP. Podstawą do dyskusji były dwa fantastyczne wykłady naukowców z Politechniki Śląskiej:

„Mechatronika: systemy autonomiczne z opcjonalnym wsparciem zdalnego operatora” – prof. dr hab. Wojciech Moczulski, Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz
„Wielcy polscy uczeni – prof. Ignacy Mościcki” – dr hab. inż. Janusz Wójcik z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej

Wykładowcy i organizatorzy sympozjum z najmłodszym „słuchaczem” (od lewej: Jan Surówka, Wojciech Moczulski, Jerzy Kropiwnicki i Janusz Wójcik).

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.