ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Terenowego SITPChem przy Oddziale SITPChem w Gliwicach

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Terenowego SITPChem przy Oddziale SITPChem w Gliwicach

Od 10 do 25 maja br. w Kołach SITPChem odbywały się Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze, na których podsumowywano mijającą kadencję oraz wybrano nowe Zarządy i Delegatów na Walny Zjazd Oddziału.

Obrady Koła Terenowego (najliczniejszego w Oddziale w Gliwicach ), bardzo sprawnie poprowadziła kol. Anna Czumak-Bieniecka.

 

Dyskusja podczas zebrania była bardzo ożywiona.

Gościem zebrania był Prezes Oddziału, Jerzy Kropiwnicki.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.