ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT w Koninie

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT w Koninie

12 maja 2022 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Komisji Ochrony Środowiska – dzięki pomocy Pani Pauliny Rachuby-Luteckiej – która reprezentuje w Komisji Terenową Jednostkę Organizacyjną NOT w Koninie.

MZGOK Sp. z o.o. w Koninie

Członkowie Komisji w MZGOK Konin.

Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor MZGOK Konin  –  Elżbiety Streker-Dembińskiej (także będącej członkiem NOT), członkowie KOŚ odwiedzili Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Koninie.(https://www.mzgok.konin.pl/)
Po zwiedzaniu spalarni można było zobaczyć nowoczesną stację uzdatniania wody w firmie PWiK w Koninie (https://pwik-konin.com.pl/).

 

Nowoczesna stacja uzdatniania wody PWiK w Koninie.

Zwiedzanie stacji uzdatniania wody w PWiK w Koninie

 

Po zwiedzaniu stacji Prezes Terenowej Jednostki NOT w Koninie mgr inż. Zbigniew Bajcar zaprosił uczestników posiedzenia wyjazdowego na obiad. (http://www.notkonin.com.pl/)
Członkowie serdecznie podziękowali za wspaniałe przyjęcie. Zobaczyliśmy nowoczesne instalacje i znakomite kompetencje osób prezentujących; w Koninie wyczuwalna jest wzajemna przyjaźń i współpraca. Cały sens stowarzyszeniowej pracy naukowo-technicznej realizuje się właśnie w Koninie. Gratuluje!

(Foto dzięki uprzejmości Pani Pauliny Rachuby-Luteckiej; info SITPChem, 20.05.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.