ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna
ANTYKOROZJA

SYSTEMY ● MATERIAŁY ● POWŁOKI
Ustroń – Jaszowiec, 25 – 27 kwietnia 2022 r.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Gliwice, Sekcja Korozji przy Zarządzie Głównym SITPChem oraz FSNT-NOT Rada Miejska w Gliwicach serdecznie zapraszają na kolejną konferencję z cyklu ANTYKOROZJA.

Cieszymy się, że od wielu lat przyciąga Państwa na naszą konferencję jej wysoki poziom merytoryczny, wieloletnia tradycja i znakomita atmosfera. W dotychczasowych konferencjach licznie uczestniczyli przedstawiciele uznanych placówek naukowo-badawczych, dużych oraz średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, którzy prezentowali efekty swoich prac badawczych, dzielili się doświadczeniami i sukcesami w walce z korozją.
My – organizatorzy – staramy się doprowadzić do realizacji zamierzonych celów konferencji, tj, praktycznego wykorzystania osiągnięć naukowców. Zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby tegoroczna konferencja była równie wartościowa i udana jak poprzednie.
Firmy biorące udział w konferencji zapraszamy do przedstawienia swoich ofert, nowych wyrobów i technologii. Wszystkich uczestników zachęcamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń referentów, koleżeńskiej dyskusji, oraz wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń. Mamy też nadzieję, że piękne, beskidzkie krajobrazy i wyjątkowa rodzinna atmosfera naszych spotkań pozostaną na długo w Państwa pamięci.

Kluczowe zagadnienia konferencji Antykorozja ‘2022:
Materiały, powłoki, systemy i technologie; Najnowsze trendy w branży antykorozyjnej; Kierunki badań antykorozyjnych; Problemy korozyjne w budownictwie; Korozja tworzyw – mechanizmy korozji; Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i środków transportu

Komunikat i karta zgłoszenia zamieszczone są na stronach internetowych:

www.gliwice.sitpchem.org.pl oraz www.ochronaprzedkorozja.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.