ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Energetyka jądrowa a środowisko – wykład w Gliwicach

Energetyka jądrowa a środowisko – wykład w Gliwicach

FSNT-NOT Rada Miejska w Gliwicach, wspólnie z SIMP Oddział Gliwice i SITPChem Oddział Gliwice zapraszają 9 lutego br. o godzinie 16.00 do Domu Technika NOT w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 25 na wykład popularno-naukowy pod tytułem
Energetyka a środowisko

który wygłosi prof. dr hab. inż. Jan SKŁADZIEŃ

 

Prof. dr hab. inż. Jan Składzień pracuje w Zakładzie Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej; zajmuje się m.in.: analizą termodynamiczną przebiegu awarii typu LOCA w blokach jądrowych z reaktorami wodnymi ciśnieniowymi; modelowaniem procesów cieplnych w układach z pompami grzejnymi; analizą cieplną wybranych struktur bloków energetycznych.
Pan Profesor pracował też w Katedrze Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej Politechniki Opolskiej. Jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego.

Foto:Energetyka jądrowa jest koniecznością cywilizacyjną! – Obserwator Polityczny, 29.01.2022

(inf. SITPChem O/Gliwice, 29.01.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.