ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Złoty Inżynier 2021! Głosujmy na kandydata SITPChem

Złoty Inżynier 2021! Głosujmy na kandydata SITPChem

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński – kandydatem do tytułu
„Złoty Inżynier 2021”

Arkadiusz Kamiński jest prezesem SITPChem O/Płock. Zajmował się badaniami dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Ekspert w PKN ORLEN w obszarze operacyjnym. W latach 2009–2018 pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN. („PT” 10/21)

Głosujemy do 20 lutego 2022 r. wybierając z poniższego adresu JEDNĄ osobę, a następnie potwierdzając otrzymaną informację o oddaniu głosu. Sylwetki kandydatów są dostępne Konkurs Złoty Inżynier (przeglad-techniczny.pl)

(Inf.Konkurs Złoty Inżynier (przeglad-techniczny.pl 29.01.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.