ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko członkiem ZG FSNT-NOT

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko członkiem ZG FSNT-NOT

24 stycznia 2022 r. odbyła się II część sprawozdawczo-wyborczej Rady Krajowej FSNT-NOT. Obrady prowadził Wacław Muzykiewicz, przewodniczący prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT. W wyniku wyborów, do Zarządu Głównego FSNT-NOT dołączyła prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko, reprezentująca SITPChem., a do Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT Cezary Świstak, reprezentujący SITLiD.

Prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko

Głosowania poprzedził miły akcent związany z wręczeniem doradcy preze sa FSNT-NOT, prof. Włodzimierzowi Hausnerowi Medalu im. Piotra Stanisława Drzewieckiego.
Prezes ZG FSNT-NOT , Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, przedstawiła kierunki programowe Zarządu Głównego FSNT-NOT w kadencji 2021-2025. Do najważniejszych należy: pozyskanie nowych źródeł finansowania działalności statusowej FSNT-NOT oraz dotarcie do młodego pokolenia. Jest to m.in. powołanie klubów Młodego Inżyniera przy TJO, organizowanie co dwa lata Forum Młodego Inżyniera, szersze zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, kontynuacja Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) i konkursu Młody Innowator oraz konkursu na zaprojektowanie gry planszowej i gry komputerowej poświęconych wybitnym polskim twórcom techniki.

Na posiedzenie delegaci podjęli też kolejne ważne uchwały o zwołaniu i organizacji V Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongresu Techników Polskich, zatwierdzeniu składu Komitetów i Komisji, a także przyjęli założenia budżetu na 2022 rok.

(https://not.org.pl/aktualnosci/ 27.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.