ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Badanie ankietowe sektora chemicznego

Badanie ankietowe sektora chemicznego

Zarząd Główny SITPChem informuje, że trwa kolejny etap badania sektora chemicznego poprzez tzw. badanie ankietowe. Ankieta bazuje na pytaniach przygotowanych między innymi na podstawie informacji zgromadzonych w czasie różnych wywiadów i spotkań. Serdecznie prosimy o wypełnienie i odesłanie ankiety oraz przekazanie jej innym osobom będącym przedstawicielami przedsiębiorców sektora chemicznego:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0rkpe7LpVhLkjyd-UcUDqH4yu51seRSK70WIE9eI43owTwQ/viewform?usp=sf_link

Bardzo liczymy na Państwa udział w badaniu i pomoc w dotarciu do innych przedstawicieli sektora.
(inf. ZG SITPChem 24.01.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.