ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Porozumienie wodorowe

Porozumienie wodorowe

SITPChem jest jednym z sygnatariuszy Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. Partnerstwo wodorowe, jest wynikiem zawarcia Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej i jest kontynuacją działań zapoczątkowanych 7 lipca 2020 r. podpisaniem Listu intencyjnego.

Jak informowaliśmy jeszcze w czerwcu ub.r. Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii z Ministerstwa Klimatu zaprosił Stowarzyszenia do przyłączenia się do prac na rzecz Partnerstwa Wodorowego i tym samym przystąpienia do Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. SITPChem przyjął z satysfakcją to zaproszenie.

Postanowienia Porozumienia sektorowego, są zgodne z przyjętymi przez Rząd RP dokumentami strategicznymi. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada wsparcie wykorzystania technologii wodorowych w obszarze energetycznym, transportowym i przemysłowym. Wodór produkowany w technologiach niskoemisyjnych odegra istotną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej, obniżeniu emisyjności gospodarki i w zwiększaniu konkurencyjności polskich przedsiębiorców. W trakcie postępującego procesu budowy gospodarki wodorowej nastąpi wzrost znaczenia, powszechność zastosowania oraz obniżenie kosztów technologii wodorowych.
(inf. SITPChem, 25.01.2022)

 

Foto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodór

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.