ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekcja Wodorowa przy ZG SITPChem

Sekcja Wodorowa przy ZG SITPChem

Kol. dr. hab. Robert Przekop z Oddziału SITPChem O/Poznań zaproponował powołanie Sekcji Wodorowej przy ZG SITPChem i podczas posiedzenia Prezydium ZG SITPChem, 16 grudnia ub. r., przedstawił uzasadnienie powołania takiej Sekcji, co argumentował pojawianiem się coraz większej presji na realizacje procesów z udziałem tzw. zielonego wodoru, czyli wodoru uzyskiwanego poprzez elektrolizę wody energią elektryczną pochodzącą z OZE. Należy się spodziewać, że dostępne będą środki do realizacji prac badawczych i wdrożeń. SITPChem może aktywnie uczestniczyć w takich projektach. Mamy możliwość eksperckiego działania i docelowo pozyskiwania środków finansowych poprzez uczestnictwo w realizacji różnych projektów związanych z „zielonym wodorem”.

Zwrócono uwagę na następujące grupy tematyczne: 1) Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce; 2) Wykorzystanie wodoru, jako paliwa alternatywnego w transporcie; 3) Wsparcie dekarbonizacji przemysłu (przemysłowe zastosowanie wodoru); 4) Produkcja wodoru w nowych instalacjach; 5) Sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru; 6) Rozwój krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej; 7) Edukacja i promocja.

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wodór

Prezydium ZG SITPChem zarekomendowało ZG SITPChem, poprzez podjęcie stosownej Uchwały, powołanie Sekcji Wodorowej przy ZG SITPChem oraz powierzenie funkcji przewodniczącego tej Sekcji kol. Robertowi Przekopowi.

(inf. SITPChem, 20.01.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.