ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem wygrało Konkurs na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

SITPChem wygrało Konkurs na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”

28 września 2021 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, Prezes ZG SITPChem kol. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny SITPChem podpisali Umowę na realizację Projektu nr POWR.02.15.00-00-1003/21, „Programy nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów w branżach ceramiczno-szklarskiej (CES) i chemicznej (CHM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Konkurs został rozstrzygnięty formalnie końcem sierpnia 2021 roku. Umowę podpisano, jak już wspomniano powyżej, w dniu 28 września 2021 roku.
Czas realizacji Projektu, to okres od października 2021 do końca sierpnia 2022 roku.
ZG SITPChem, jest głównym Beneficjentem Projektu (Liderem), natomiast głównym Partnerem w realizacji tego Projektu, jest firma EUROKREATOR z Krakowa.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.