ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Umowa o współpracy SITPChem i Politechniki Wrocławskiej w sprawie wydawania czasopisma Chemik

Umowa o współpracy SITPChem i Politechniki Wrocławskiej w sprawie wydawania czasopisma Chemik

18 października br. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbyło się podpisanie umowy o współpracy w sprawie wydawania czasopisma Chemik. Stronami umowy były SITPChem – jako właściciel tytułu Chemik oraz Politechnika Wrocławska – jako wiodąca polska uczelnia techniczna. Strony podjęły decyzję o wspólnym wydawaniu czasopisma „Chemik. Strony umowy zobowiązały się współpracować ze sobą w zakresie wydawania czasopisma naukowo-technicznego i ustaliły, że obowiązki Wydawcy Czasopisma będą pełnili wspólnie: SITPChem i PWr.

Dziekan Wydziału Chemicznego PWr (z lewej) i Prezes ZG SITPChem podpisują umowę

Umowa została podpisana przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. Piotra Młynarza i Prezesa ZG SITPChem Jerzego Klimczaka w obecności Sekretarza Generalnego SITPChem, Stanisława Oczkowicza oraz przyszłego naczelnego redaktora dr. hab. Rafała Latajki i ostatniej redaktor naczelnej, Anny Czumak – Bienieckiej.

Radość i zapowiedź dobrej współpracy przy wydawaniu Chemika
Od lewej: prof. Rafał Latajka, Anna Bieniecka, prof. Piotr Młynarz, Jerzy Klimczak i Stanisław Oczkowicz

Informując z radością o podpisanej umowie, liczymy na PT Czytelników i PT Autorów współpracujących dotąd z Chemikiem na przyszłe wspólne działania.

Inf. ZG SITPChem, 20.10.2021

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.