ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wykład w ramach programu „Przyjazna Nauka”.

Wykład w ramach programu „Przyjazna Nauka”.

Zapraszamy na wykład w ramach programu „Przyjazna Nauka” pt.: „Wodór kluczowe paliwo transformacji energetycznej zachodzącej w Polsce i Unii Europejskiej”, który wygłosi dr inż. Krzysztof Cygańczuk z Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy.

Termin: wtorek 9 listopada br. o godzinie 17.00

Wykład odbędzie się w trybie zdalnym. W celu skorzystania prosimy o zalogowanie się poprzez link:  https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj następnie należy podać kod dostępu: 848190 oraz wpisać imię i nazwisko.

 

Wykłady „Przyjazna Nauka” 10.2021 – 06.2022
Wykład TematDataGodzWykładowcaInstytucja
Nowoczesne metody utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym26.10.2117.00Jerzy MarcinkoSITPChem Puławy. Wiceprezes Zarządu Głównego SITPChem.
Wodór kluczowe paliwo transformacji energetycznej zachodzącej w Polsce i Unii Europejskiej09.11.2117.00dr inż Krzysztof CygańczukCentrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej, WarszawaCentrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej, Warszawa
Co mogą dla nas zrobić dermoceutyki i kosmeceutyki?23.11.2117.00dr inż. Marta
Tsirigotis-Maniecka,
dr inż. Sebastian Balicki dr inż. Marta
Tsirigotis-Maniecka,
dr inż. Sebastian Balicki
Politechnika Wrocławska
Katedra Inżynierii i Technologii Procesów ChemicznychPolitechnika Wrocławska
Katedra Inżynierii i Technologii Procesów Chemicznych
Tadżykistan – Pamir i nie tylko…..14.12.2117.00dr hab. inż.
Małgorzata Zubielewiczdr hab. inż.
Małgorzata Zubielewicz
Łukasiewicz − Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, Gliwice
Elektronika organiczna – rozwój i perspektywy11.01.2217.00dr inż. Małgorzata CzichyPolitechnika Śląska
Czy Wuhan zaskoczył naukowców.
Pandemia covid-19 w dobie globalizacji.Czy Wuhan zaskoczył naukowców.
Pandemia covid-19 w dobie globalizacji.
20.01.2217.00dr Aneta AfeltInterdisciplinary Center for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw. Visiting researcher at the Espace-DEV, IRD – Institut de Recherche pour le Développement, Montpellier, Fr
Czy energetyka wiatrowa jest na prawdę „zielona”?25.01.2217.00Stanisław OczkowiczZarząd Główny SITPChem
Sekretarz GeneralnyZarząd Główny SITPChem
Sekretarz Generalny
Katastrofy, straty i utrudnienia życia związane z korozją08.02.2217.00dr inz
Agnieszka Królikowskadr inz
Agnieszka Królikowska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa
Specjacja i jej konsekwencje w inżynierii środowiska22.02.2217.00dr hab Anna RabajczykCentrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej, Warszawa Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpożarowej, Warszawa
Arabia Sudyjska- wyprawa i ciekawostki08.03.2217.00dr hab. inż.
Małgorzata Zubielewiczdr hab. inż.
Małgorzata Zubielewicz
Łukasiewicz − Instytut Materiałów Polimerowych i Barwników, Gliwice
Przeciążenia w kręgosłupie – przyczyny i unikanie22.03.2217.00Prof. dr Jacek JurkojćPolitechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej Katedra Biomechatroniki
Inżynieria procesowa a zrównoważony rozwój12.04.2217.00prof. dr hab. inż
Paweł Gierycz prof. dr hab. inż
Paweł Gierycz
Politechnika Warszawska
Analiza zanieczyszczeń powietrza i prognoza ich wpływu na zdrowie ludzi.”26.04.2217.00Prof. dr.
Józef PastuszkaProf. dr.
Józef Pastuszka
Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Rozwój i znaczenie przyrządów pomiarowych oraz astronawigacyjnych – od astrolabium Kopernika po współczesny teleskop10.05.2217.00dr hab. inż. prof. AWSB
Łukasz Wróblewski,dr hab. inż. prof. AWSB
Łukasz Wróblewski,
Akademia WSB
Dąbrowa GórniczaAkademia WSB
Dąbrowa Górnicza
Makromożliwości mikroorganizmów24.05.2217.00dr hab. Aleksandra Ziembińska-BuczyńskaPolitechnika Śląska Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii ŚrodowiskowejPolitechnika Śląska Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Co łączy chemoautotroficzne bakterie z nanocząstkami metali? Od biohydrometallurgii po nanotechnologię07.06.2217.00Prof. dr hab. inż.
Zygmunt Sadowski
Politechnika Wrocławska
Katedra Inżynierii Procesowej
i Technologii Materiałów
Polimerowych i Węglowych
Niebezpieczne (z) natury21.06.2217.00Prof. dr hab. inż. arch. Katarzyna MazurPolitechnika Śląska Wydział Architektury Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.