ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy

100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy

Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy zorganizowała w dniu 24 września 2021 uroczystą Konferencję z okazji 100 lat działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy. Konferencja odbyła się w budynku Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Bydgoska Rada FSNT-NOT wydała monografię pt „100-lecie działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy”, w której zawarto historię poszczególnych Stowarzyszeń wchodzących w skład Bydgoskiej Rady oraz przedstawiono zasłużone osoby działające w Stowarzyszeniach.

I okładka monografii 100-lecia działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy

Z okazji Jubileuszu Uchwałą BR FSNT-NOT został ustanowiony Medal Honorowy (wybito 100 sztuk tego Medalu), którym uhonorowano trzech Kolegów naszego Stowarzyszenia.

Medal Honorowy100-lecia działalności Inżynierów i Techników w Bydgoszczy

W konferencji Udział wzięli przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta i radnych Bydgoszczy. Zarząd Główny SITPChem reprezentował Wiceprezes Jerzy Marcinko, w swoim wystąpieniu życzył dalszych sukcesów w działalności społecznej jak i w życiu rodzinnym.

(inf. Tadeusz Szczęśniak, SITPChem O/Bydgoszcz, 18.10.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.