ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Laur Innowacyjności 2021

Laur Innowacyjności 2021

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną, jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług. Ideą przyświecającą temu Konkursowi jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.


Konkurs obejmuje 13 kategorii. Zgłoszenia do XI edycji Konkursu do 30 listopada br.
Informacje:  http://www.laurinnowacyjnosci.pl/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.