ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

PIPC – członkiem wspierającym SITPChem

PIPC – członkiem wspierającym SITPChem

PIPC złożyła do Biura Zarządu Głównego SITPChem oficjalną deklarację Członka Wspierającego. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zadeklarowała także dalszą współpracę w wielu obszarach, także wsparcia finansowego, jeżeli oczywiście kondycja finansowa PIPC na to pozwoli.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) (https://www.pipc.org.pl ) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Powstała w 1988 r. Główne cele i przedmiot działalności, to wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej; oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków; reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym; ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

(inf. SITPChem, 18.08.2021)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.