ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa – informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa – informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa. Na konkursy w latach 2021-2022 Komisja przeznaczyła 14,7 mld euro. Inwestycje te mają przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową Europy oraz przyczynić się do trwałej odbudowy gospodarki po pandemii koronawirusa.


Horyzont Europa to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i innowacje. Jego budżet na lata 2021-2027 to ponad 95 mld euro. Celem Polski w programie Horyzont Europa jest pełniejsze wykorzystanie potencjału krajowej nauki i wzrost udziału w finansowaniu ze środków programów ramowych UE.

Ogłoszone konkursy to pierwsza szansa na realizację planu zwiększenia udziału Polski w prestiżowym programie.

Inf. Newsletter NCBR [komunikacja@ncbr.gov.pl], 11.08.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.