ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

GEOSTRATEG VIII – informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GEOSTRATEG VIII – informacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.


Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń (maksymalnie pięć podmiotów). Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl). Nabór wniosków będzie trwał od 1 września do 27  października 2021 r. (do godziny 16:00).

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.