ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego za 2020 r. – najnowsze dane GUS

Produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego za 2020 r. – najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny przedstawił zaktualizowane dane za 2020 r. dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu, w tym chemicznego. Publikacja zawiera wskaźniki odnoszące się do pełnej zbiorowości. Według najnowszych danych zaprezentowanych GUS, w ostatnim Biuletynie Statystycznym (Nr 6/2021) produkcja sprzedana przemysłu chemicznego za rok 2020 wyniosła blisko 254 mld PLN, co stanowi 15,5 % całej produkcji sprzedanej przemysłu ogółem w Polsce.

(więcej na https://www.pipc.org.pl/aktualnosci/ 11.08.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.