ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego

W Sejmie powołano Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego. Jego powstanie jest wynikiem wielomiesięcznych starań Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Pierwsze posiedzenie Zespołu zostało zaplanowane na 27 lipca br.


(więcej na https://www.pipc.org.pl/aktualnosci/ 11.08.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.