ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC w Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021-2025.

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC w Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021-2025.

Dr inż. Tomasz Zieliński, w Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2021-2025. Więcej o nowych władzach Krajowej Izby Gospodarczej: https://kig.pl/o-kig/o-nas/wladze/rada/

(więcej na https://www.pipc.org.pl/aktualnosci/ 11.08.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.