ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

70 lat STILON Gorzów

70 lat STILON Gorzów

Rok 2021 w Gorzowie Wielkopolskim i regionie to ROK PAMIĘCI – 70 lat od chwili  uruchomienia przemysłowej produkcji włókien syntetycznych z Poliamidu 6- wielka to była
7 lipca 1951 uroczystość z udziałem Premiera Józefa Cyrankiewicza.

To rocznica ważna dla tysięcy Gorzowian, którzy odbudowywali, budowali i rozwijali Stilon, a wraz z kombinatem – miasto i region Gorzowski.

To rocznica ważna dla byłych pracowników Stilonu oraz ich rodzin, pokoleń ich dzieci
i wnuków.

To także ważne dla tych pracowników młodszego pokolenia, którzy pracują jeszcze w dziesiątkach firm powstałych na majątku Stilonu, częstokroć w oparciu o doświadczenia dawnej kadry Stilonu – w wielkiej Strefie Przemysłowej Stilon, jednej z największych na Północnym Nadodrzu, Ziemi Lubuskiej.

Hala fabryczna STILON. Foto: https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/ Narodowe Archiwum Cyfrowe/fot.Grażyna Rutkowska/ arch. GL

Hala produkcyna STILON Foto: https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/ Narodowe Archiwum Cyfrowe/fot.Grażyna Rutkowska/ arch. GL

Taśma magnetofonowa marki Stilon przeznaczona dla magnetofonów szpulowych http://wikipedia.org/wiki/Stilon Agfa – Zakłady Włókien Chemicznych Stilon – Wikipedia, wolna encyklopedia, 11.07.2021

W wyniku degradacji Gorzowa po roku 1989 jako silnego niegdyś ośrodka przemysłowego – Oddział SITPChem ostał się jako jedna z niewielu sił sprawczych ZACHOWANIA PAMIĘCI STILONU, ocalenia od zapomnienia – dla naszych dzieci, wnuków, przyszłych pokoleń, pro publico bono.

Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITPChem w Gorzowie Wlkp. w taki oto sposób przypominają – miastu i Gorzowianom o 70-leciu uruchomienia pierwszej produkcji
w STILONIE. Zachęcają do wspólnego działania na rzecz upamiętnienia tej rocznicy i –
w miarę możliwości – zapisania wspomnień i zgromadzenia fotografii z tamtego okresu.

Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak wystosował do Oddziału SITPChem w Gorzowie Wlkp. adres . Napisał w nim m. in. Drodzy Przyjaciele, serdecznie gratulujemy działań Koleżeństwa związanych z upamiętnieniem wielkiego dorobku inżynierów i techników oraz wszystkich osób, tworzących przemysłową produkcję włókien syntetycznych z Poliamidu 6. 7 lipca 2021 roku mija 70 lat od momentu uruchomienia produkcji. Pracownicy STILONU byli przez ten cały okres także współtwórcami miasta i regionu gorzowskiego. Ta rocznica przypomni młodszemu pokoleniu o pracy ich poprzedników, a wszystkim zatrudnionym w firmach Strefy Przemysłowej Stilon wskaże tradycję budowy przemysłu włókienniczego na ziemi gorzowskiej. Przekazujemy serdeczne życzenia z okazji tej rocznicy.

Nie da się opowiedzieć historii współczesnego Gorzowa bez wspomnienia o STILONIE. Ta firma – gigant – przez lata sławiła miasto, dawała pracę i szczodrze sypała groszem na sport, edukację
i kulturę. Dzisiaj członkowie SITPChem chcą ocalić od zapomnienia historię Zakładu.

(inf. Andrzej Erdmann SITPChem O/Gorzów Wlkp. oraz SITPChem, 10.07.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.