ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przyjazna Nauka – cykl wykładów

Przyjazna Nauka – cykl wykładów

Oddział SITPChem w Cieszynie zorganizował na przełomie 2020/2021 cykl wykładów prowadzonych zdalnie przez wybitnych fachowców – profesorów, inżynierów, naukowców. Tematyka wykładów pozwalała na zainteresowanie nie tylko fachowców fanów chemii, ale wszystkich ciekawych świata, zainteresowanych rozwojem nauki i cywilizacji. Każde spotkanie skupiało od 30 do 100 osób. Podczas pandemii, kiedy praktycznie przerwane zostały wszystkie bezpośrednie kontakty i spotkania, taki sposób wspólnego uczestnictwa w wykładach trudno przecenić; dzięki wykładom z cyklu Przyjazna Nauka członkowie SITPChem oraz zainteresowani przyjaciele mogli spotykać się w cyberprzestrzeni, świadomi wspólnoty. Zdalne wykłady były możliwe dzięki inicjatywie Federacji FSNT-NOT i stworzeniu portalu, w którym udział wykupiło SITPChem stwarzając tym samym możliwość korzystania z takiej formy działalności wszystkim Oddziałom Stowarzyszenia. Wykłady prowadzone były w trybie zdalnym. Logowanie przez link  https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj,
z kodem dostępu: 848190.

 

W okresie od grudnia 2020 do czerwca 2021 wygłoszono 18 wykładów:

 1. Reakcje w roztworach wodnych – matura 2021 – Wioletta Wędrowczyk-Zamarska
 2. Jak rządzi nami nasz mózg – dr inż Bogdan Ficek
 3. Najciekawsze osiągnięcia architektoniczne – Tomasz Wysocki
 4. Odnawialne źródła energii – prof. Zbigniew Wzorek
 5. W poszukiwaniu chemii pomiędzy potrzebami cywilizacji a ochroną środowiska – prof. prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
 6. Aktualne problemy technologiczne przemysłowego wytwarzania azotanu amonu – prof. prof. dr hab. inż. Józef Hoffmann
 7. Powłoki lakierowe ochładzają świat – dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, dr Ewa Langer
 8. Budowa Wszechświata w którym żyjemy – dr inż Bogdan Ficek
 9. Zarządzanie jakością w firmach chemicznych według norm PN ISO serii 9000, 14000 i 18000″ – prof. dr hab. inż. prof. Krystyna Hoffmann
 10. W jaki sposób powłoki lakierowe reagują na bodźce zewnętrzne -dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz, dr inż. Ewa Langer
 11. Co puchnie w ogniu, czyli jak farby chronią przed skutkami pożaru? – dr Marzena Nowicka-Nowak
 12. Produkcja, obieg i stosowanie chemikaliów według zasad REACH – dr inż. Marta Huculak-Mączka
 13. Przemysł 4.0 szansą na wypracowanie przewagi konkurencyjności firmy – prof. Bożenna prof. dr hab. inż. Kawalec-Pietrenko
 14. Sudan, zapomniane królestwo – dr hab.inż. Małgorzata Zubielewicz
 15. Sympozjum: „Paints and Coatings Visions”. Program; 8 referatów naukowców
  z 7 krajów europejskich dostępny na  conference-fatipec.com – Organizator: FATIPEC (www.fatipec.com) przy współpracy z SITPChem
 16. Nanocząstki metali wokół nas – dr hab. Anna Rabajczyk
 17. Transformacja energetyczna – mobilność wodorowa – Maria Bonikowska, Dyrektor

Generalny firmy Air Liquide w Aberdeen (Szkocja), Janusz Ptak – Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji oraz Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Gratulacje dla Organizatorów! Mamy nadzieję na kontynuowanie tego cyklu po wakacjach’2021.

(inf. Józef Kozieł, SITPChem, 10.07.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.