ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem on-line 20 lipca 2021 r.

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem on-line 20 lipca 2021 r.

20 lipca br. odbędzie się ważne posiedzenie ZG SITPChem.

Na tym posiedzeniu omówione będą ostateczne wersje rachunku zysku i strat oraz bilans dla ZG SITPChem i dla całego  Stowarzyszenia, jak również Sekretarz Generalny przedstawi informację finansową dotyczącą całego Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu Głównego zapoznają się także z opinią Głównej Komisji Rewizyjnej, dotyczącą przesłanych do GKR dokumentów i sprawozdań finansowych oraz opisowych z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok. Zostaną podjęte uchwały zatwierdzające uzyskane wyniki finansowe i przegłosowane będą uchwały dotyczące przeznaczenia uzyskanego wyniku na działalność statutową.

W sprawach finansowych zabierze jeszcze głos Pani księgowa ZG SITPChem, Ewa Kiryło, która przedstawi informację na temat działalności finansowej Oddziałów, zasad księgowania, zasad rozliczeń finansowych Oddziałów z ZG, poprawnego wypełniania dokumentów księgowych i finansowych, itp.

Sekretarz Generalny omówi sprawy związane ze złożonym wnioskiem dotyczącym realizowanego wspólnie z firmą EUROKREATOR projektu opracowania programów nauczania Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ) w określonych zawodach chemicznych, dla poziomu szkoły zawodowej.

Członkowie Zarządu Głównego podejmą decyzje w spawach delegacji przedstawiciela SITPChem do Rady Nadzorczej Wydawnictwa SIGMA, kandydata SITPChem do tytułu Złotego Inżyniera 2021 oraz kandydatury przedstawiciela SITPChem do Rady Programowej miesięcznika Przemysł Chemiczny.

Członkowie Zarządu rozpoczną także dyskusję nad wstępnymi propozycjami terminu przeprowadzenia Walnego Zjazdu SITPChem i obchodów jubileuszu 95-lecia SITPChem
w 2022 r.

(inf. SITPChem, 8.07.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.